Villa Rustica

Villa Rustica

Návrh novej grafiky webu. Redizajn sa napokon neuskutočnil.

Riešenie ergonómie a navigácie v prehľade bytov a bytových domov.