VetLINE

VetLINE

Veterinárna nemocnica v Bratislave, s 24 hodinovou službou.

Webstránka, fotografovanie priestorov, vybavenia kliniky a jej každodennej prevádzky.

Súčasťou webstránky je aj rezervačný systém na termíny s výberom lekára. Po rezervácii termínu klientom príde informácia o rezervácii personálu aj klientovi. Personál nemocnice nastavuje dostupné termíny, resp. ordinačné hodiny pre každého lekára.