U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice

E-learningové kurzy.

Vytvorenie obrázkov a animácii pre kurz z oblasti manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva, a protipožiarneho školenia .