také slovenské

také slovenské

Ornamenty slovenských čipiek ako fascinujúce dizajnové prvky. Kompletné grafické riešenie projektu – od loga, cez samotné ornamenty a ich použitie.

Písmo loga bolo na želanie klienta vytvorené z autentických, ručne písaných kuchárskych kníh starej mamy.

Jednoduchý dočasný web umožňuje hlavne prístup k interaktívnemu katalógu.

V tejto fáze projektu sa použilo len niekoľko vybraných ornamentov, ďalšie budú nasledovať.