STSA

STSA

Architektonicky minimalistická webstránka statickej kancelárie.

Fotografie stavieb na betónovom pozadí.