Spolok hudobného folklóru

Spolok hudobného folklóru

Spolok hudobného folklóru podporuje a šíri tvorbu autorov hudobných diel v oblasti folklóru. Webstránka a logo spolku, stručný dizajn manuál.

Požiadavkou na logo bola červená farba a štylizovaná hlava huslí, ktoré sú typickým folklórnym hudobným nástrojom používaným vo všetkých krajoch Slovenska.