Rentstav Ďurčo

Rentstav Ďurčo

Jednoduchá webstránka pre spoločnosť poskytujúcu medzinárodnú prepravu, stavebné stroje a manipulačné práce.

Vzhľadom na pomerne stručné informácie sa v tomto prípade hodilo použiť moderný „one-page“ dizajn. Webstránka má aj administračné rozhranie pre klienta.