Logo Útulek Jinak

Logo Útulek Jinak

Logo pre útulok pre psíky.

Požiadavka bola vytvorenie veselého psíka, ktorý netrčí dlho v útulku, ale rýchlo fičí s kufrom domov.

Psík bude „hrať“ aj v iných rolách, ktoré postupne doplníme, napríklad Kúpací deň, kde bude v vani, a podobne. Psík vlečúci kačičku sa použije na tričká a plagáty na venčenie.