Logo Trenčianskeho múzea

Logo Trenčianskeho múzea

Návrhy loga a vizuálneho štýlu do súťaže.

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlásilo súťaž na nový vizuál, silnú značku, ktorá bude jednoducho identifikovateľná, ľahko zapamätateľná, originálna, nápaditá, bude zosobňovať hodnoty, ktoré múzeum musí plniť. Bude však súčasne pôsobiť dynamicky, moderne a profesionálne tak, aby sa dalo využiť vo všetkých prezentačných formách.

Ku každému návrhu sme vypracovali aj príklady použitia, čiernobiele verzie a podrobné zdôvodnenie.

Trenčianske múzeum súťaž uzavrelo bez vyhodnotenia víťazného návrhu.