Kia Slovakia

Kia Slovakia

Plagáty, letáky a rôzne reklamné formáty.

Sadzba slovenských mutácii korporátnych materiálov, kampaní a katalógov.