Interstore

Interstore

Rôzne verzie loga jednotlivých segmentov obchodu s bielou technikou.