I-Alpinist

I-Alpinist

Výškové práce pomocou horozeleckej techniky.

Kompletný servis pri budovaní firemnej identity – logo, vizitky, webstránka. Ako hlavný motív sme zvolili výškarské uzly, ktoré zákazník osobne uviazal a fotili sa. Tieto fotky sú použité aj na webstránke.