Donau Welle - propagačné materiály

Donau Welle - propagačné materiály

Grafický návrh a koncepcia propagačných materiálov pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprevádzaním turistov po Bratislave a okolí.