Citylife 2 roky, infografika

Citylife 2 roky, infografika

Grafické znázornenie úspechov a čisiel, ktoré portál dosiahol za prvé dva roky svojho fungovania.