Baila.net

Baila.net

Knižná sociálna sieť. Veľký CZ/SK projekt.

Grafický návrh webu. Výroba banerov v rôznych formátoch. Spolupráca pri nasadzovaní grafiky na portál.

Počas vývoja webu sme robili aj redizaj. V ukážkach sú staršie návrhy, ako aj súčastný stav.

Požiadavkou klienta bolo dostať do počítačového prostredia „vôňu kníh“, ide o knižný web, nie o kópiu Facebooku. Bolo potrebné navrhnúť grafické prvky, ktoré sa dajú lubovolne skladať podla potreby, ikonky v jednotom štýle, carousely atď.