Grafický dizajn

Grafický dizajn je umenie vizuálnej komunikácie, ktorá spája grafické prvky a texty pre prezentáciu informácie, myšlienky alebo názoru.

Grafický dizajn je zmes umenia a biznisu. Dizajnér musí svoju kreatívnu víziu podriadiť účelu diela, požiadavkam klienta, rozpočtu a materiálu. Grafický dizajn musí byť v prvom rade účelný a funkčný.

Grafický dizajnér nie je každý, kto má počítač a software od AdobeIllustrator, Photoshop, Fireworks a iné. Grafický dizajnér v prvom rade musí ovládať pravidlá dizajnu, typografiusúhrn pravidiel, ktoré podporujú zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu, vedieť aspoň trochu kresliť, vyznať sa v technológiach výrobynapríklad by mal vedieť, aké sú rôzne druhy tlače a ich obmedzenia, čo je to slepotlač, ako pripravovať tlačové podklady, čo vyžadujú rôzne druhy papiera, čo je to tampónová tlač a iné, zaujímať sa o grafický dizajn a sledovať trendy.

Grafický dizajn je všade, ovplyvňuje všetko, čo vidíme, kupujeme, je na bilboardoch, v knihách, na občianskych preukazoch aj darčekových poukazoch, na visačkách šiat, poštových známkach, na obaloch keksov aj na reklamných letákoch v poštových schránkach.

Je to umenie vizualizácie nápadov.


Čo pre vás môžeme urobiť

  • periodické a neperiodické publikácie – knihy, časopisy
  • reklamné tlačoviny – letáky, prospekty, firemné časopisy, plagáty
  • rôzne iné – jedálne lístky, pozvánky, výročné správy
  • informačná grafika – orientačné plány, mapy, ikonky, pitkogramy
  • grafika webstránok

K všetkým návrhom zabezpečíme aj výrobu:
ofsetová alebo digitálna tlač, knihárske spracovanie, slepotlač, balenie, polep, výrobu reklamných tabulí a reklamných predmetov.